Tygodnie Musethica

Tygodnie Musethica są tygodniami intensywnych prób i koncertów. Podczas okresu około tygodnia, mała grupa młodych muzyków, tworzy kameralny zespół, który przez tydzień doskonali swoje umiejętności koncertowe. Młodzi muzycy uczestniczą w wykładach mistrzowskich mentorów Musethica i udzielają w ciągu tygodnia 10 do 15 koncertów w ośrodkach socjalnych i miejscach publicznych.