Musethica Mastering Performance Program Hiszpania 2015-2016

Musethica Mastering Performance Program jest siedmiomiesięcznym, pełnoetatowym programem edukacyjnym dla istniejących już kwartetów smyczkowych z doświadczeniem oraz dla muzyków, którzy chcieliby stworzyć i skonsolidować kwartet podczas tego programu. Średnia wieku kwartetu nie powinna przekraczać 30-u lat i wszyscy jej członkowie muszą być pełnoletni. Podczas trwania programu, uczestnicy są zobowiązani zamieszkać w Hiszpanii. Wstępni kandydaci zostaną wybrani w oparciu na ich Curriculum Vitae i osiągnięcia, następnie odbędą się przesłuchania wybranych kandydatów, aby wybrać ostateczny kwartet, który weźmie udział w programie edukacyjnym Musethica Mastering Performance Program.

Ten prestiżowy program jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Saragossie i Centrem Sztuk i Technologii Etopia (ETOPIA Centro de Arte y Tecnología). Ponadto, Fundacja Daniel & Nina Carasso, Urząd Miasta Saragossa oraz Wyższe Konserwatorium Muzyczne w Aragonii również wspierają ten program, który jest częścią międzynarodowego projektu Musethica.

Musethica Mastering Performance Program oferuje młodemu kwartetowi smyczkowemu specjalistyczny kurs interpretacji jako kwartet, podczas którego artyści będą doskonalić się w muzyce kameralnej. W ciągu tego programu, każdego miesiąca, młodzi muzycy będą uczestniczyć w 7 wykładach mistrzowskich: 4 z nich, skupią się na repertuarze kwartetu smyczkowego, który będzie dobrany przez członków Kwartetu Quiroga (Cuarteto Quiroga); ostatnie 3 będą przeznaczone na kształcenie w zakresie tworzenia grup różnego zestawienia (kwintety, itp.) oraz na techniki instrumentalne, których udzielą Avri Levitan, Fernando Arias oraz gościnnie profesorzy międzynarodowej sławy.

Podczas tego programu i jako część ich edukacji, uczniowie będą grać około 10-12 koncertów miesięcznie. Koncerty będą udzielane głównie w ośrodkach społecznych w Saragossie oraz w budynku Paraninfo Uniwersytetu w Saragossie i w Audytorium w Saragossie. Zależnie od ocen Międzynarodowego Komitetu Artystycznego, kwartet będzie miał szansę na nagranie płyty w formacie CD.

Ten program edukacyjny będzie trwał od 1 listopada 2015 r. do 31 maja 2016 r. i pozwoli młodym muzykom na intensywne szkolenie profesjonalne i rozwój ich własnego zespołu kameralnego. Wybrany kwartet będzie musiał zamieszkać w Saragossie przez 7 miesięcy trwania programu, żeby móc w ten sposób uczestniczyć we wszystkich aktywnościach (wykładach, koncertach, itp.), które Musethica organizuje i w których kwartet zobowiązuje się uczestniczyć akceptując udział w tym programie edukacyjnym. Dla ułatwienia Musethica oferuje wybranym młodym muzykom bezpłatne zakwaterowanie w pojedynczych pokojach domu akademickiego Centrum Sztuk i Technologii, który dysponuje dobrze wyposażone zakwaterowanie. Pokoje są wyposażone w indywidualną łazienkę, lodówkę oraz mikrofalówkę. Centrum Sztuk i Technologii jest innowacyjnym ośrodkiem, w którym rozwija się wiele projektów i działań związanych ze sztuką i technologią, co umożliwia młodym artystom przebywać w wysoce aktywnym kulturalnie środowisku i współpracować ze specjalistami w różnych dziedzinach. Będą tam również mogli ćwiczyć grę na swoim instrumencie w sposób indywidualny oraz w kwartecie. Pozostałe koszty utrzymania nie są pokrywane przez Musethica i są w całości ponoszone przez uczestnika.

Podczas kształcenia przewiduje się możliwość uczestnictwa w projektach w innych siedzibach Musethica (w Krakowie, Berlinie i Tel Awiwie), aby potęgować międzynarodowy wymiar programu nauczania muzyki klasycznej, międzynarodową wymianę muzyków oraz kompetencje międzynarodowe uczestników programu.

Ostatecznie, wybrani młodzi muzycy otrzymają stypendium, które pokryje wszystkie wydatki związane z uczestnictwem w programie oraz zakwaterowaniem. Załoga Musethica będzie dozorować osobiście młodych muzyków, dedykując im swój czas i doświadczenie, celem zapewnienia ich efektywnego rozwoju profesjonalnego. 

Proces selekcji:

Ten program jest przeznaczony dla istniejących już kwartetów smyczkowych z doświadczeniem oraz dla muzyków, którzy chcieliby stworzyć i skonsolidować kwartet podczas tego siedmiomiesięcznego programu edukacyjnego. Średnia wieku kwartetu nie powinna przekraczać 30-u lat i wszyscy jej członkowie muszą być pełnoletni i zamieszkiwać podczas trwania programu w Hiszpanii. Wstępni kandydaci zostaną wybrani w oparciu na ich Curriculum Vitae i osiągnięcia, następnie odbędą się przesłuchania wybranych kandydatów, aby wybrać ostateczny kwartet, który weźmie udział w programie edukacyjnym Musethica Mastering Performance Program.

Kalendarz i proces selekcji:

1. Preselekcja do przesłuchania
Do 30 maja należy wysłać portfolio, które powinno zawierać:
a) Curriculum Vitae zespołu i jego 4 członków
b) Dane osobowe członków: imię, nazwisko, miejsce urodzenia, PESEL, stały adres zamieszkania, numer telefonu i e-mail
c) Dwa listy polecające od prestiżowych muzyków lub instytucji muzycznych (należy wysłać oryginał z podpisem oraz / lub pieczątką)
d) Nagrania kwartetu, jeżeli jakiekolwiek posiada.

Komitet Musethica poinformuje kandydatów, czy zostali wybrani na przesłuchanie i wywiad osobisty do Saragossy, drogą e-mailową, w przeciągu 3 dni po upływie terminu składania kandydatur dnia 30 maja 2015 r.

2. Przesłuchania i wywiad osobisty
Odbędzie się 14 czerwca 2015 r. Drogą mailową wskaże się wybranym kwartetom dokładną godzinę i miejsce przesłuchań.
Przesłuchanie będzie się składać z krótkiego wywiadu osobistego z kadrą nauczycielską oraz przesłuchanie, podczas którego zespoły powinny zagrać:
a) Jeden utwór allegro z repertuaru dla kwartetów smyczkowych jednego z następujących autorów: Haydn, Mozart, Beethoven (Opus 18)
b) Jeden utwór lento z repertuaru dla kwartetów smyczkowych jednego z następujących autorów: Haydn, Mozart, Beethoven (Opus 18)
c) Jeden dowolny utwór dla kwartetu smyczkowego w stylu kontrastowym

Jeśli kandydujący kwartet chce przedstawić inny repertuar jest to możliwe, jeżeli wcześniej uzgodni to z kadrą nauczycielską Musethica.

W razie potrzeby jakiekolwiek konsultacji, wybranych utworów, itp., należy skontaktować się z mmpp@musethica.org

Przesłuchania będą również otwarte dla muzyków smyczkowych którzy chcieliby kandydować w Tygodniach Musethica, które odbędą się w sezonie 2015-2016 w Hiszpanii. Podczas Tygodniów Musethica, uczestnicy skupią się na solówkach na swoim instrumencie oraz na muzyce kameralnej, podczas wykładów mistrzowskich z różnymi zaproszonymi profesorami. Muzycy, którzy kandydują indywidualnie powinni przedstawić dziesięciominutowy, dowolny repertuar. Aby zgłosić indywidualną kandydaturę należy wysłać Curriculum Vitae i nagranie, jeśli jest to możliwe (jedynie wybrani muzycy pojadą na przesłuchanie) oraz list polecający od profesora muzyki lub instytucji muzycznej.