לוח הקונצרטים\אירועים של מוזתיקה בפולין

2015

Open concerts

10.04.2015
Akademia Muzyczna w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43, 19:00

09.04.2015
Kawiarnia "Nowa Prowincja" Kraków, ul. Bracka 3, 19:00

Concerts in Social Centers

10.04.2015, Kraków
– Montelupich Prison, Kraków

09.04.2015, Kraków
– Klinika Akademii Medycznej
– Hospicjum im. Św. Łazarza
– Gimnazjum nr 3

08.04.2015, Kraków
– Nursery of Sisters of Mercy, Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia
– Szkoła Podstawowa nr 1 grupo 1
– Szkoła Podstawowa nr 1 grupo 2
– Gimnazjum nr 1

2014

Concerts in Social Centers

29.08.2014, Kraków
– Zold

28.08.2014, Kraków
– Hospicjum im. Św. Łazarza
– Babisenko Psiquiátric Hospital

2013

Concerts in Social Centers

29.08.2013
– Hospicce St Lazaro Cracovia
– Psiquiatric Hospital Babisenko, Cracovia

30.08.2013
– Zaklad Opieki Leczniczej, Cracovia
– Children Cancer Center, Cracovia