מוסיקאים צעירים

 Quartet

Violin

 • Javier Aguilar, Spain
 • Tora Carron, Sweden
 • Ahra Cho, South Korea
 • Mai Choma, Israel
 • Katarzyna Denkiewicz, Poland
 • Gal Eckstein, Israel
 • Tal First, Israel
 • Filip Gloria, Sweden
 • Xenia Gogu, Moldavia
 • Marina Grauman, Russia
 • Zhang Haoya, China
 • Chang He, China
 • Yuval Hertz, Israel
 • Yoon Jung Yang, South Korea
 • Enosh Kofler, Israel
 • Edy Kotlyar, Israel
 • Hande Küden, Turkey
 • Cesar Laporev, Belgium
 • Marisol Lee, South Korea
 • Jesús Merino, Spain
 • Henrik Naimark Meyers, Sweden
 • Crystal Min Ji Son, South Korea
 • Andrés Murillo, Spain
 • Alma Olite, Spain
 • Sueye Park, South Korea
 • Juan Salas, Spain
 • Anna Siegreich, Israel
 • Marta Sikora, Poland
 • Elvira van Groningen, Netherlands
 • Nathalie Verdon, Switzerland
 • Kern Westerberg, Denmark
 • Ori Wissner-Levy, USA
 • Ma Xiaofei, China

Viola

 • Liu Aiyuan, China
 • Kang Changrui, China
 • Zong Chen, China
 • Martyna Dziechciarz, Poland
 • An Du, China
 • Lara Fernández, Spain
 • José García, Paraguay
 • Amir Liberson Israel
 • Julia Lorenzo, Spain
 • Yu Mingyue, China
 • Alejandra Navarro, Spain
 • Eivind Holtsmark Ringstad, Norway
 • Alicia Salas, Spain
 • Carolina Uriz, Spain
 • Johanna Vahermägi, Estonia
 • Sergio Vallejo, Spain
 • Maria Winiarski, Sweden
 • Armando Yagüe, Spain
 • Yoav Yatskan, Israel

Violoncello

 • Millán Abeledo, Spain
 • Angela Aguareles, Spain
 • Josef Alin, Sweden
 • Irene Ansó, Spain
 • Michal Beck, Israel
 • María Biarge, Spain
 • Gilbert Bernardó, Spain
 • Andrea Fernández-Ponce, Spain
 • Victor García-García, Spain
 • Filip Garden
 • Hyoung-Joon Jo, South Korea
 • Shaul Kofler, Germany
 • Haran Meltzer, Israel
 • Dinis Lecomte, Portugal
 • Ma Ningze, China
 • Zhang Pingping, China
 • Belén Sánchez, Spain
 • Laura Sorribas, Spain
 • Uriah Tutter, Israel
 • Esther Valladares, Honduras
 • Valeriy Verstyuk, Moldova/Switzerland
 • William Weil, Israel
 • Kristina Winiarski, Sweden
 • Zuzanna Szambelan, Poland
 • Fu Yingjuan, China

 Clarinet

 • Beatriz Polanco, Spain

 Saxophone

 • Pau Ignasi, Spain
 • Victor Pellicer, Spain
 • Jesús Reneses, Spain
 • Silvia Sanagustín, Spain
 • Carlos Zaragoza, Spain

 Oboe

 • Juliann Scott, Scotland